biuro funduszy strukturalnych

Aktualności

Zakończenie projektu "Rozbudowa i modernizacja dydaktycznego laboratorium hydrauliczno-hydrologicznego"

data publikacji : 4 lipca 2012

Zakończyliśmy realizacje projektu "Rozbudowa i modernizacja dydaktycznego laboratorium hydrauliczno-hydrologicznego Wydziału Inżynierii Środowiska PK" nr MRPO.01.01.01-12-084/09

Projekt obejmował: 1. Dostosowanie pomieszczenia 013 budynku WIŚ do wymagań rozbudowy oraz modernizacji stacjonarnej części laboratorium hydraulicznego, poprzez wykonanie odpowiednich prac budowlanych, instalacyjnych i z zakresu automatyki części wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

2. Zakup i instalacja stacjonarnych, w pełni wyposażonych stanowisk laboratoryjnych w pomieszczeniu 013 budynku WIŚ, w liczbie 11 stanowisk. Są to stanowiska umożliwiające poznanie, zmierzenie i interpretację warunków statyki i dynamiki przepływu powierzchniowego i podziemnego, umiejętność rozpoznania kryteriów zmian reżimu tej dynamiki, umiejętność kształtowania i projektowania rozwiązań budowli i urządzeń wodnych w rzekach i potokach, umiejętność kształtowania i projektowania rozwiązań rurociągów przesyłowych a także wizualizację i ocenę złożonych procesów oddziaływania wód powierzchniowych i podziemnych poprzez proces parowania i infiltracji.

3. Zakup i instalacja dydaktycznego ogródka meteorologicznego z pełnym wyposażeniem (1 stanowisko wielofunkcyjne),wyposażone w standardowe urządzenia stosowane w tej dziedzinie w praktyce, które umożliwia poznanie, zmierzenie i interpretację procesów klimatyczno-meteorologiczne decydujących o odpływie rzecznym i podziemnym.

4. Zakup polowej części laboratorium hydraulicznego do pomiarów na obiektach, w liczbie 2 urządzeń. Są to następujące urządzenia: wielofukcjonalny system pomiaru pola prędkości przepływu w akwenach rzecznych i jeziornych (także zbiornikach retencyjnych) połączonego z odwzorowaniem geometrii obszaru przepływu tak, aby odwzorować rzeczywisty proces odpływu wód, połączony z urządzeniem typu GPS pozycjonującym w czasie realnym pomiar lokalnych parametrów dynamicznych. Urządzenia te stanowią istotne rozwinięcie polowej bazy dydaktycznej, dla rozpoznania realnych warunków kształtowania dynamiki zasobów wodnych.

5. Zakup wyposażenia pomocniczego do pomieszczenia 013 budynku WIŚ dla realizacji laboratoryjnych zajęć dydaktycznych (stolików i krzeseł dla studentów, szafek na przyrządy, dwóch komputerów do obróbki danych pomiarowych i interpretacji wyników pomiaru w systemie przestrzennym GIS, urządzeń multimedialnych: rzutnik, ekran, tablica).   Realizacja projektu umożliwi korzystanie z nowoczesnego wyposażenia w trybie - stacjonarnych ćwiczeń laboratoryjnych studentom i doktorantom wszystkich typów studiów, - pomiarów polowych na potrzeby realizacji projektów przejściowych, prac dyplomowych i doktorskich oraz prac naukowych tworzących bazę dla kształcenia ustawicznego w trybie podyplomowym.  

« Powrót

Spis wydarzeń/Archiwum

  • WYNIKI REKRUTACJI - Inżynieria Środowiska II st. - korekta więcej »
  • WYNIKI REKRUTACJI - płatne staże WIŚ - III nabór więcej »
  • REKRUTACJA - STAŻE WIŚ PK - nabór III więcej »