biuro funduszy strukturalnych

Realizowane projekty

 • STAŻE WIŚ PK
  Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ZAPRASZA studentów studiów stacjonarnych następujących kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach projektu „Wzrost liczby kompetentnych do wykonywania zawodu inżyniera absolwentów WIŚ PK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Politechnika Krakowska dla MSP
  Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy pracowników sektora MSP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) z branż związanych z inżynierią i ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodnej, wodno-ściekowej, lub budownictwem w zakresie budownictwa wodnego i geotechniki.
 • Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich - studia podyplomowe
  "Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich - studia podyplomowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa i energetyki"
 • Laboratorium
  Dzięki dofinansowaniu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego możemy zaopatrzyć nasz Wydział w najwyższej klasy sprzęt laboratoryjny. W latach 2009 -2012 realizujemy projekt: „Rozbudowa i modernizacja dydaktycznego laboratorium hydrauliczno-hydrologicznego”.
 • ZIZOZAP
  Wydział Inżynierii Środowiska PK , jako Partner, bierze udział w projekcie badawczym: „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego ZIZOZAP”, w którym liderem jest Uniwersytet Śląski
 • Inżynieria Środowiska
  Projekt : „Dostosowanie kierunku "Inżynieria Środowiska" do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy."realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Środki przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Kierunki zamawiane
  Wzrost liczby absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zdolnych do wykorzystania wiedzy w kreowaniu rozwoju spełniającego wymagania Środowiskowe

Aktualności

 • WYNIKI REKRUTACJI - Inżynieria Środowiska II st. - korekta więcej »
 • WYNIKI REKRUTACJI - płatne staże WIŚ - III nabór więcej »
 • REKRUTACJA - STAŻE WIŚ PK - nabór III więcej »

O nas

 • Biuro Funduszy Strukturalnych Wydziału Inżynierii Środowiska PK powstało po to, aby sprawniej i efektywniej pozyskiwać fundusze zewnętrzne na prowadzone przez Wydział działania.

  Zajmujemy się:

  - doborem instrumentów finansowych do działań planowanych przez WIŚ PK

  - przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami, zgodnie ze wskazówkami

  - koordynowaniem i rozliczeniem projektów pod względem administracyjnym i finansowym

  Aby lepiej przybliżyć Państwu prowadzone przez nas działania, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi projektami.

  więcej »