biuro funduszy strukturalnych

Wydział Inżynierii Środowiska

Tradycja i nowoczesność to cechy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Siłę czerpiemy - od ponad 60 lat - z tradycji dobrej inżynierskiej marki, którą dostosowujemy do nowych kryteriów i wymagań. Nowoczesność przejawia się w programach nauczania, partnerskich relacjach pomiędzy studentami i kadrą naukową oraz dobrą bazą dydaktyczną, także doradztwem, które pomaga studentom poszerzyć ich zainteresowania i przekształcić w pasję zawodową.