biuro funduszy strukturalnych

STAŻE WIŚ PK

INFORMACJA DLA STUDENTÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PŁATNEGO STAŻU KRAJOWEGO ORAZ ZAGRANICZNEGO!!!

Wszyscy studenci, którzy rozpoczęli zgodnie z zawartą umową PŁATNY STAŻ zobowiązani są zgodnie z Regulaminem w terminie do 14 dni od daty zakończenia stażu (tj. daty wynikającej z umowy trójstronnej) do przedłożenia następujących dokumentów:

1. Zaświadczenia o odbytym stażu(zgodnie z załączonym wzorem),

2. Sporządzonego na załączonej formatce oraz zatwierdzonego przez opiekuna stażu Raportu ze stażu

3. Wypełnionej ankiety ewaluacyjnej(ankieta w załączeniu)

4. Wypełnionych w trakcie stażu PRE-TESTÓW oraz POST-TESTÓW.

Dodatkowo wyjaśniamy, że Raport ze stażu powinien obejmować krótki opis zadań wykonywanych przez studenta oraz umiejętności nabytych w trakcie stażu (min. 1 strona A4, czcionka 11).

Student zobowiązany jest również do przedłożenia dokumentów, które wypełnia opiekun stażu, w celu rozliczenia podpisanej przez opiekuna umowy zlecenia.

Dokumenty o których mowa to:

1. Rachunek do umowy zlecenia(zgodnie z załączonym wzorem),

2. Protokół odbioru umowy zlecenia (zgodnie z załączonym wzorem),

3. Karta czasu pracy(zgodnie z załączonym wzorem).

Opiekun stażu w/w dokumenty wypełnia we wszystkich zaciemnionych polach.

Ponadto każdy opiekun stażu otrzyma na wskazanego w umowie zlecenia maila z wymaganymi dokumentami, jak również szczegółową instrukcję związaną z ich wypełnieniem. 

UWAGA !!!

Całą wymaganą dokumentację w zależności od kierunku studiów student dostarcza do odpowiedniej osoby, tj.: 

Budownictwo

– Anna Hodbod (pok. 332, hodbod@wis.pk.edu.pl);

Gospodarka Przestrzenna

Ochrona Środowiska

- Andrzej Kulig (pok. 328, kulig@wis.pk.edu.pl);

Inżynieria Środowiska I stopień

– Monika Szczypka (pok. 3, mszczypka@wis.pk.edu.pl);

– Aneta Dryja (pok. 3);

Inżynieria Środowiska - SUM

– Agnieszka Pieńkowska (Dziekanat WIŚ, ap@wis.pk.edu.pl),

W razie dodatkowych pytań wątpliwości proszę kontaktować się mailowo z osobą odpowiedzialną za dany kierunek.

 


INFORMACJA DLA STUDENTÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PŁATNEGO STAŻU KRAJOWEGO !!!

Informujemy wszystkich studentów, którzy rozpoczęli staż krajowy, że w poniedziałek, tj. 07.07.2014 zostaną wysłane na wskazane adresy mailowe PRE-TESTY do opiekunów stażu. 

 


UWAGA - ważna informacja dot. obowiązkowych praktyk

Ze względu na liczne zapytania dotyczące możliwości zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie odbywanego stażu, informujemy wszytstkich studentów uczestniczących w płatnych stażach, o tym, że odbycie płatnego stażu będzie równoznaczne z zaliczeniem praktyki.

Podstawą do uzyskania wpisu o zaliczonej praktyce będzie kserokopia zaświadczenia o odbytym stażu, którą student będzi musiał przedstawić opiekunowi praktyki.


« Wstecz