biuro funduszy strukturalnych

STAŻE WIŚ PK - WYNIKI - LISTY RANKINGOWE - III NabÓR

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA !!!

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji na studia drugiego stopnia lista rankingowa uległa zmianie. Proszę o ponowne przeanalizowanie listy. Niestety z powodu ograniczonej ilości miejsc nie wszystkie osoby mogą uczestniczyć w stażu. 

Inżynieria środowiska - II stopień

Informujemy, że na płatny staż krajowy w III naborze zakwalifikowali się studenci Wydziału Inżynierii Środowiska z następujących kierunków:
 

Inżynieria środowiska - II stopień
Budownictwo - z powodu przekroczenia limitu, nikt nie został zakwalifikowany do płatnego stażu. 

Stażysta/stażystka ma obowiązek dostarczyć do Dziekanatu (w zależności od dodatkowych wskazań) następujące dokumenty: :

1. Umowa trójstronna - uzupełniona (we wszystkich zaciemnionych polach) i podpisana w 3 egzemplarzach  (podpis: przedsiębiorstwo oraz student).

2. Program stażu - podpisany w 2 egzemplarzach – z udostępnionych na stronie programów stażu student dobiera odpowiedni program stażu zgodnie z kierunkiem studiów w porozumieniu z przedsiębiorstwem.

3. Umowa zlecenie opiekuna stażu - uzupełniona (we wszystkich zaciemnionych polach) i podpisana w 2 egzemplarzach  - Umowa zlecenie zawierana jest z osobą fizyczną, więc nie należy przy podpisie zamieszczać pieczątki firmowej.

4. Dokument potwierdzający wykupienie ubezpieczenia NNW na okres planowanego stażu (polisa ubezpieczeniowa).

5. Wypełniony druk ZUS ZUA

Dokument ZUS ZUA powinien być wypełniony w następujących polach:
Pole nr III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń
Pole nr IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń
Pole nr VII. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym (w polu data powstania obowiązku ubezpieczenia należy wpisać datę rozpoczęcia stażu)
Pole nr XI. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
Pole nr XII. Adres zamieszkania
Pole nr XIII. Adres do korespondencji
Pole nr XV. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia (w tym miejscy należy złożyć czytelny podpis).

6. Całą wymaganą dokumentację w zależności od kierunku studiów student dostarcza do odpowiedniej osoby:

Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Środowiska - I stopień
- Andrzej Kulig (pok. 317, kulig@wis.pk.edu.pl);


Inżynieria Środowiska - SUM
– Agnieszka Pieńkowska (Dziekanat WIŚ, ap@wis.pk.edu.pl)

Najpóźniej do dnia 27 lutego 2015.

W przypadku pytań proszę o kontakt mail lub osobisty.

« Wstecz