biuro funduszy strukturalnych

STAŻE WIŚ PK - REKRUTACJA III NABÓR

Serdecznie informujemy, że od dnia 02.02.2015 r. rozpoczynamy III nabór na płatne staże krajowe w ramach realizowanego projektu „Wzrost liczby kompetentnych do wykonywania zawodu inżyniera absolwentów WIŚ PK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całą wymaganą dokumentację w zależności od kierunku studiów student dostarcza do odpowiedniej osoby:

Budownictwo
– Anna Hodbod (pok. 332, hodbod@wis.pk.edu.pl);

Gospodarka Przestrzenna
Ochrona Środowiska
- Andrzej Kulig (pok. 328, kulig@wis.pk.edu.pl);

Inżynieria Środowiska I stopień
- Andrzej Kulig (pok. 328, kulig@wis.pk.edu.pl);

Inżynieria Środowiska - SUM
– Agnieszka Pieńkowska (Dziekanat WIŚ, ap@wis.pk.edu.pl)

Najpóźniej do dnia 09.02.2015.

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty przyjmujemy w białej teczce z opisem (formatka opisu w załączeniu)

1) Formularz uczestnictwa w projekcie.
2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
3) Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych.
5) Kserokopię zaświadczeń o udziale w dodatkowych kursach/szkoleniach.

Termin przyjmowania dokumentów:
02 - 09 luty 2015

DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE CZYTELNIE/ BEZ SKREŚLEŃ I POPRAWEK

« Wstecz