biuro funduszy strukturalnych

STAŻE WIŚ PK

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych do udziału w płatnym stażu w ramach projektu „Wzrost liczby kompetentnych do wykonywania zawodu inżyniera absolwentów WIŚ PK” realizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Staże przysługują studentom /studentkom następujących kierunków:
- budownictwo,
- inżynieria środowiska,
- ochrona środowiska,
- gospodarka przestrzenna.

Przed przystąpieniem do udziału w projekcie każdy student zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z REGULAMINEM STAŻU.
Informacje ogólne dla Stażysty
Student przystępując do procesu rekrutacji zobowiązany jest do:
1) wyboru przedsiębiorstwa w którym odbędzie się staż,
2) złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

  • formularz uczestnictwa w projekcie,
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • kserokopię zaświadczeń o udziale w dodatkowych szkoleniach,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych.

Komplet wypełnionych czytelnie oraz bezbłędnie dokumentów rekrutacyjnych w zależności od specjalności student dostarcza w białej wiązanej teczce, oznaczonej zgodnie z wzorem do budynku Wydziału Inżynierii Środowiska:
- Gospodarka Przestrzenna oraz Ochrona Środowiska – pok. 328 - Pan Andrzej Kulig
- Inżynieria Środowiska studia I stopnia – pok. 301 – Pani Monika Szczypka
- Budownictwo – pok. 332 - Pani Anna Hodbod
- Inżynieria Środowiska - studia magisterskie – Dziekanat WIŚ - Pani Agnieszka Pieńkowska
Czas trwania stażu wynosi:
- minimum 3 miesiące – nie mniej niż 240 godzin - staż krajowy;
Subsydium stażowe wynosi:
- 3 600,00 zł brutto za całość stażu – staż krajowy;


Przyjmowanie dokumentacji projektowej kończy się 14 listopada 2014 roku

UWAGA:
- O udziale w stażu nie decyduje kolejność zgłoszeń!!!
- Wersja złożonej dokumentacji na etapie rekrutacji jest wersją OSTATECZNĄ. Brak możliwości uzupełniania dokumentacji!!!

« Wstecz

Linki

Pliki do pobrania