biuro funduszy strukturalnych

Dodatkowe WykłAdy I ZajęCia Praktyczne Dla Kierunku Ochrona ŚRodowiska R. Akad. 2012/2013

 

Przeprowadzenie dodatkowych wykładów i zajęć praktycznych przez pracowników instytucji branżowych (Ochrona Środowiska), uatrakcyjniających kierunki prowadzone przez WIŚ PK.

Dodatkowe wykłady i zajęcia praktyczne dla kierunkuOchrona Środowiska- II rok – 33 osoby - 33 godz. dydaktycznych w tym 12 godz. wykładów, 21 godz. zajęć praktycznych.

« Wstecz

Dokumenty