biuro funduszy strukturalnych

Dodatkowe WykłAdy I ZajęCia Praktyczne Dla Kierunku InżYnieria ŚRodowiska R. Akad. 2012/2013

Przeprowadzenie dodatkowych wykładów i zajęć praktycznych przez pracowników instytucji branżowych (Inżynieria Środowiska), uatrakcyjniających kierunki prowadzone przez WIŚ PK.

Dodatkowe wykłady i zajęcia praktyczne dla kierunku Inżynieria Środowiska –III rok – 60osób – 60 godz. dydaktycznych w tym 20 godz. wykładów, 40 godz. zajęć praktycznych.

« Wstecz

Dokumenty