biuro funduszy strukturalnych

Dodatkowe WykłAdy I ZajęCia Praktyczne Dla Kierunku Budownictwo R.Akad. 2012/2013

 

Przeprowadzenie dodatkowych wykładów i zajęć praktycznych przez pracowników instytucji branżowych (Budownictwo), uatrakcyjniających kierunki prowadzone przez WIŚ PK.

Dodatkowe wykłady i zajęcia praktyczne dla kierunku Budownictwo –II rok, 87osób - 87 godzin dydaktycznych w tym 28 godz. wykładów, 58 godz. zajęć praktycznych.

« Wstecz